top of page
ÚDRŽBA

T – L zavlažovacie systémy sú konštruované s veľmi pevnými nosníkmi a dvoma podpornými ramenami na vežiach. Komponenty sú proti hrdzaveniu pozinkované v T-L zariadení na galvanizáciu. Na galvanizované komponenty poskytujeme garanciu 10 rokov. Elementy, ako vonkajší ohybný kĺb, skrytá hnacia os, neprítomnosť univerzálnych spojov, stýkačov a poistiek, prispievajú k bezproblémovosti T-L systémov.

T-L Quick Tow

T-L hydraulický koncept je revolučný v celom odvetí a vysoko spoľahlivý. V rámci údržby je potrebné meniť iba hydraulický filter v intervale 1rok/1.000 hodín. HYDRAULICKÝ OLEJ NIE JE NIKDY POTREBNÉ MENIŤ. Keď je potrebná oprava, majiteľ dokáže v mnohých prípadoch odstrániť veľkú časť problémov sám a nepotrebuje k tomu trénovaného elektrikárskeho odborníka.

bottom of page