top of page
STARÁ, ALEBO OVERENÁ TECHNOLÓGIA

V poslednej dobe sa tvrdí, že hydraulika a hydrostatický pohon je „ stará technológia“. Pravda je, že hydraulický pohon sa už využíva dlhú dobu a sú preto dobré dôvody. Hydraulický pohon je ľahký na porozumenie, bezpečný, efektívny a ekonomicky výhodnejší. Prakticky každý poľnohospodársky stroj využíva hydrauliku a jej súčasti a každý farmár je teda oboznámený s hydraulickým zariadením ako funguje a ako ho udržiavať.

15611364753_538d05cace_o.jpg
16230408572_2a9c82d0c3_o.jpg

S týmto názorom o starej technológie určite nebudú súhlasiť inžinieri v letectve, vesmírnom programe, výrobe, ťažbe a doprave. V každom z týchto odvetví sa hydraulický koncept naďalej využíva a zdokonaľuje. Hydraulický koncept sa teraz teší obľube v kombinácií s elektrinou, stlačeným vzduchom, parou a inými zdrojmi energie. Hydraulické hybridy sú oveľa efektívnejšie ako elektrické hybridy pre veľké prepravné autá, pretože vydržia náročnejšie zaobchádzanie. Taktiež viacerí z hlavných výrobcov automobilov pracujú na koncepte hydraulického hybridu. Opäť platí, hydraulické aplikácie sú ďaleko od pojmu „ stará technológia“.

Vývoj hydrostaticky poháňaných centrálnych pivotov bol vskutku inovatívny a keď sa pozrieme späť do roku 1968, tak bol mimo všetkých užívaných konceptov, ktoré sa vtedy navrhovali. Výhody nepretržitého pohybu zariadenia ako neprerušovaná dodávka vody, nízke náklady na údržbu a bezpečnosť prevádzky boli rozhodujúcimi faktormi vo vývoji hydraulického konceptu.

Iní a bolo ich veľa, skúšali pohon na vodu, vzduch a iné mechanické pohony, ale nakoniec skončili vždy pri vysoko napäťovom elektrickom pohone, pretože to bolo jednoduchšie na dizajn a výrobu. Zo stoviek spoločností, ktoré sa snažili stavať centrálne pivoty, zostali iba štyria najväčší výrobcovia a iba jeden z nich úspešne zvládol dizajn a výrobu hydrostaticky poháňaných zavlažovacích zariadení. Tou spoločnosťou je T-L Irrigation Co.

T-L úspešne pôsobí v segmente zavlažovania už viac 65 rokov a pokračuje vo vývoji, aby priniesol skutočne overený princíp a výhody hydraulického pohonu do 21. storočia. T-L kombinuje hydrauliku s novými elektronickými systémami pre správu a ovládanie systému a našim firemným poslaním je neustále zlepšovanie kvality. Rastieme na základe podnikateľskej myšlienky, že T-L buduje širokú sieť dealerov, ktorá už pokrýva celé Spojené štáty a nachádzame sa v ďalších viac ako 80 krajinách po celom svete.

Navyše, majitelia T-L a naši zamestnanci sú vo väčšine prípadov farmári, alebo majú úzke väzby na poľnohospodárstvo. Mnohí vlastnia a prevádzkujú T-L zariadenia na vlastných farmách, pretože vedia, čo funguje. Hovorí to aj prostý sedliacky rozum, že farmárov zavlažovací systém by mal byť v rovnakom koncepte ako jeho ostatné stroje. Farmár sa nemusí vyznať v elektrine, ale určite pozná hydrauliku!

Staré zvyky je mnohokrát ťažko zlomiť, ale nenastal čas na zmenu a miesto s vysokým napätím elektricky poháňaných zariadení prejsť na osvedčenú, bezpečnú a skutočne inovatívnu hydrauliku? Zamyslite sa nad tým a potom sa rozhodnite. Nechajte T-L a jeho dealerov poskytnúť vám desaťročia spoľahlivosti a trvalé hodnoty.

bottom of page